Denne hjemmeside er en test !


Historien bag MAC2000.

I 1998 gik 10 af de største elselskaber i Danmark sammen om at få udviklet et nyt fjernaflæsningssystem. Systemet erstattede de systemer der var i drift den gang, og som ikke kunne klare år 2000 skiftet. Der af navnet MAC2000 (Måler Aflæsnings Center 2000).

Selskaberne havde et meget stort antal TACOM tarifenheder i drift, som skulle aflæses efter år 2000, og som var den primære årsag til samarbejdet.

Hos virksomheden Industrial Communication var nogle af de udviklere ansat, som havde været med til at udvikle de eksisterende systemer (LMS Center) og de kørende tarifenheder (TACOM og EFAS).

Elforsyningsselskaberne valgte derfor Industrial Communication til at udvikle MAC2000, som blev idriftsat i slutningen af 1999.

NESA Team gik med i samarbejdet som det 11. selskab, for at sælge produktet til selskaber uden for investorgruppen. I slutningen at 2000 overdragede selskaberne MAC2000 til Industrial Communication, så de derved kunne videreføre produktet, og supporterer produktet i fremtiden.

1. januar 2001 opkøbes Industrial Communication af Wonderware. Wonderware er et selskab i Invensys koncernen. Både Industrial Communications og Wonderwares kærneforretningsområde er software til industrien. Derfor var fjernaflæsningssystemer blevet en meget lille del af den 39.000 mand store koncern.

Derfor blev aktiviteterne 1. oktober 2001 spundet ud i et separat selskab Lukia.

Lukia.

Lukia er en ingeniørvirksomhed, som beskæftiger sig med udvikling, salg og drift af fjernaflæsningssystemer til energi- og forbrugsmålere. Selskabet har, lige som Industrial Communication, siden sin start været bosiddende i Syddanske Forskerparker, hvor universitetsmiljøet i Odense har været til inspiration for selskabets virke.

Med MAC2000 hjælper Lukia virksomheder i forsyningssektoren til at imødegå krav om stadig effektivisering, omkostningsbevidsthed og bedre kunde-service.

Lukias strategi.

Lukia vil tilstræbe, at MAC2000 forbliver det mest anvendte fjernaflæsnings-system blandt danske el-forsyningsselskaber. Igennem løbende tilpasning af MAC2000 til nye teknologier vil Lukia sikre et fleksibelt og omstillingsvilligt system tilpasset energisektorens mange behov og krav.

Lukia vil løbende tage initiativ til udbygning af samarbejde med flere og flere leverandører af målere eller andet hardware.

MAC2000 anvendes i dag hovedsagligt til aflæsning af el, og i nogen udstrækning til aflæsning af vand og varme. I MAC2000 findes kommunikationsprotokoller og datasnitflader, som er tilpasset både el-markedets og vand- og varmesektorens krav og behov.

Med Lukia som IT-leverandør kan virksomhederne i forsyningssektoren koncentrere sig om kerneforretningen: Produktion, transmission, salg og distribution af energi.

MAC2000 er et måleruafhængigt aflæsningssystem, som er forberedt for mange forskellige typer energi og forbrug, samt mange forskellige sprog, så det kan anvendes over alt.


Munks.dk      5250 Odense SV      Jannik@Munks.dk